Företaget

Svensk Larmteknik grundades 1999. Företaget ägs av två erfarna yrkesmän, Krister Södergren och Roger Lundholm, som båda har över 25 års erfarenhet i branschen.

Affärsidén är att verka inom säkerhetsmarknaden och leverera högkvalitativa produkter för att förebygga inbrott, stöld, brand och skadegörelse. Detta görs framför allt med hjälp av inbrottslarm, brandlarm, driftlarm, kameraövervakning, överfallslarm och passagesystem. Vi står till tjänst med att montera mekaniska inbrottsskydd i form av låssystem, säkerhetsdörrar och galler.

För oss är det oerhört viktigt att dina säkerhetsfrågor behandlas med största sekretess.
Svensk Larmteknik är av polisen och försäkringsbolagen godkänt för att installera inbrottslarmsanläggningar samt är godkänt i larmklass 2 av Svensk Brand och säkerhetscertifiering.

Vi är godkända av SBSC att installera Brandlarmsanläggningar.

Certifierad anläggarfirma
Certifierad anläggarfirma brandlarm
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.