Inbrottslarm samt passagesystem

Svensk Larmteknik installerar inbrottslarm för både små företag och stora säkerhetsanläggningar där större krav ställs på säkerheten från t.ex. försäkringsbolagen.

På de mindre anläggningarna arbetar Svensk Larmteknik mest med enkla system som innehåller en centralapparat samt manöverpanel och detektorer i form av rörelsedetektorer, magnetkontakter och rökdetektorer.

På stora företagen där många personer befinner sig installerar Svensk Larmteknik även passagesystem för att kunden ska kunna hålla ordning på registrering och in- och utpassager av personal. Med passagesystemen slipper man även den manuella hanteringen av nycklar.

För ännu mer effektiv hantering av larm kan vi leverera ett integrerat system där man kan hantera alla sina olika larm i en och samma tekniska plattform.

Svensk Larmteknik arbetar med ett godkänt integrerat system där kunden kan få alla sina önskemål uppfyllda i ett och samma system. Systemet är PC-baserat och bygger på att man samlar brand, inbrott, passage, kameraövervakning samt driftlarm till en och samma central.

Systemet gör att kunden kan arbeta med en enda leverantör istället för att upphandla produkter och tjänster från flera olika håll. Vi blir också en närmare partner till våra kunder då vi har en helhetsbild och fördjupade kunskaper om kundens behov och situation.

Vi  Börjar med att göra en säkerhetsanalys för att säkerställa att du får rätt larm för era behov och krav. Analysen ska svara på följande frågor:

  • Vilka kravställare finns? Till exempel försäkringsbolag eller om verksamheten där larmet ska installeras har en policy som specificerar kraven.
  • Vem ska använda systemet? Det vill säga: vilka krav ställs på funktion och användarvänlighet?
  • Vilken larmklass, enligt försäkringsvillkoren, har er verksamhet? Kraven i villkoren bestämmer er aktuella larmklass, och företag rekommenderas oftast att använda larmklass 2. Skalan sträcker sig från klass 1 till klass 4, där den senare klassen har de högst ställda kraven.

Vi arbetar både med trådlöst inbrottslarm samt trådbundet inbrottslarm. När vi installerar hos företag installerar vi enbart godkända inbrottslarm i lägst larmklass 1 samt godkända produkter. Det gör att vi alltid kvalitetssäkrar inbrottslarmet för en eventuell besiktning av certifierings organet Svensk Brand och säkerhetscertifiering. Läs mer på sbsc.se

Passersystem: Vi installerar system från Vanderbilt, Rco samt Axema. Idag kan vi integrera passage med tag , porttelefon för ip telefoni eller gsm uppringning, tvättstugebokning, informations tavla i ett och samma system. Systemet styrs från PC som kan fjärrstyras.

Vi servar och underhåller alla Bewator system.

Överfallslarm

I dagens hårda miljö med allt fler överfall och personliga skador som följd behövs det som komplement till ett vanligt inbrottslarm även ett fullgott personskydd.
Svensk Larmteknik installerar två olika typer av överfallsskydd. Det ena är med fast monterade knappar med dubbeltryck, utplacerade på utvalda platser.
Vid användning av detta system har du rätt till polisinsats.

Det andra alternativet är bärbara överfallslarm med enkeltryck. Detta är ett trådlöst system där du har rätt till en vanlig väktarutryckning.

Kameraövervakning

Kameraövervakning är något som alltid har funnits men med ökade krav i bevisfrågor mm har det blivit ett vanligare komplement till inbrottslarm.
Svensk Larmteknik arbetar med allt från enkla stationära system till nätverksbaserade kameralösningar.

Serviceavtal

Svensk Larmteknik har som policy att teckna serviceavtal med våra kunder.
Ett serviceavtal innebär att vi kontrollerar anläggningen en gång per år och på så sätt minimerar risken för onödiga falsklarm, med kostnader för utryckning som följd.
Ett serviceavtal innebär även ett reducerat pris vid serviceutryckningar.
I serviceavtalet ingår även rätt till snabbare service vid felanamälan.

Brandlarm

Vi är godkända för att installera brandlarmsanläggningar i både små och stora lokaler. Vi arbetar med de flesta fabrikat med specialitet på Eltek-anläggningar. Vi arbetar även med Talat utrymningslarm om lokalen rymmer mer än 150 personer.

En brandlarmanläggning är de flesta bekanta med, och som namnet avslöjar ska anläggningen upptäcka en brand så pass tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. Ett utrymningslarm kan också användas för att varna om brand, men syftar även till att uppmana till utrymning av andra skäl. Till exempel vid gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara. Ett utrymningslarm kan aktiveras automatiskt eller manuellt – i det senare fallet som en del av brandlarmanläggningen.

Med en certifierad leverantör får ni som användare en brandlarmanläggning som bland annat:

  • uppfyller kraven enligt aktuella regelverk
  • leveransbesiktigas
  • installeras av en anläggarfirma
  • regelbundet kontrolleras, sköts och underhålls så att den upprätthåller en god funktion
  • revisionsbesiktigas en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum (De avvikelser som eventuellt påträffas ska, om de inte godkänns av försäkringsbolaget, vara avhjälpta inom tre månader efter besiktningsdagen.)
  • har ett aktuellt besiktningsintyg

Porttelefon

Vi installerar porttelefoner åt bostadsrättsföreningar samt företag, där det finns behov av att kunna ringa till berörda personer. Produkterna vi installerar kommer från vår leverantör Axema eller RCO, där både IP telefoni samt GSM uppringning används.
Certifierad anläggarfirma
Certifierad anläggarfirma brandlarm
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.