Inbrottslarm samt passagesystem

Svensk Larmteknik installerar inbrottslarm för både små företag och stora säkerhetsanläggningar där större krav ställs på säkerheten från t.ex. försäkringsbolagen.

På de mindre anläggningarna arbetar Svensk Larmteknik mest med enkla system som innehåller en centralapparat samt manöverpanel och detektorer i form av rörelsedetektorer, magnetkontakter och rökdetektorer.

På stora företagen där många personer befinner sig installerar Svensk Larmteknik även passagesystem för att kunden ska kunna hålla ordning på registrering och in- och utpassager av personal. Med passagesystemen slipper man även den manuella hanteringen av nycklar.

För ännu mer effektiv hantering av larm kan vi leverera ett integrerat system där man kan hantera alla sina olika larm i en och samma tekniska plattform.

Svensk Larmteknik arbetar med ett godkänt integrerat system där kunden kan få alla sina önskemål uppfyllda i ett och samma system. Systemet är PC-baserat och bygger på att man samlar brand, inbrott, passage, kameraövervakning samt driftlarm till en och samma central.

Systemet gör att kunden kan arbeta med en enda leverantör istället för att upphandla produkter och tjänster från flera olika håll. Vi blir också en närmare partner till våra kunder då vi har en helhetsbild och fördjupade kunskaper om kundens behov och situation.

Överfallslarm

I dagens hårda miljö med allt fler överfall och personliga skador som följd behövs det som komplement till ett vanligt inbrottslarm även ett fullgott personskydd.
Svensk Larmteknik installerar två olika typer av överfallsskydd. Det ena är med fast monterade knappar med dubbeltryck, utplacerade på utvalda platser.
Vid användning av detta system har du rätt till polisinsats.

Det andra alternativet är bärbara överfallslarm med enkeltryck. Detta är ett trådlöst system där du har rätt till en vanlig väktarutryckning.

Kameraövervakning

Kameraövervakning är något som alltid har funnits men med ökade krav i bevisfrågor mm har det blivit ett vanligare komplement till inbrottslarm.
Svensk Larmteknik arbetar med allt från enkla stationära system till nätverksbaserade kameralösningar.

Serviceavtal

Svensk Larmteknik har som policy att teckna serviceavtal med våra kunder.
Ett serviceavtal innebär att vi kontrollerar anläggningen en gång per år och på så sätt minimerar risken för onödiga falsklarm, med kostnader för utryckning som följd.
Ett serviceavtal innebär även ett reducerat pris vid serviceutryckningar.
I serviceavtalet ingår även rätt till snabbare service vid felanamälan.

Brandlarm

Vi är godkända för att installera brandlarmsanläggningar i både små och stora lokaler. Vi arbetar med de flesta fabrikat med specialitet på Eltek-anläggningar. Vi arbetar även med Talat utrymningslarm om lokalen rymmer mer än 150 personer.

www.eltek.se

Porttelefon

Vi installerar porttelefoner åt bostadsrättsföreningar samt företag, där det finns behov av att kunna ringa till berörda personer. Produkterna vi installerar kommer från vår leverantör Axema eller RCO, där både IP telefoni samt GSM uppringning används.

Certifierad anläggarfirma
Certifierad anläggarfirma brandlarm
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.