Våra produkter och tjänster

Svensk Larmteknik levererar och installerar inbrottslarm, passagesystem, överfallslarm, kameraövervakning, brandlarm och porttelefoner. Våra kunder är allt från små till stora företag och till exempel bostadsrättsföreningar. För att få fram rätt larm för ert behov gör vi en säkerhetsanalys som tar hänsyn till krav från försäkringsbolag, företagspolicy, användarvänlighet, behov av larmklass mm. För de kunder som önskar tecknar vi serviceavtal för årlig kontroll av säkerhetsanläggningen.

Vi har även unik kompetens inom reparationer av trasiga infällda spanjoletter vilket sparar stora kostnader för våra kunder.

Inbrottslarm och passagesystem

Vi anpassar larm efter ert behov. Enkla larmsystem med en centralapparat, manöverpanel och detektorer. Eller integrerade system inklusive passagesystem och hantering av alla larm i en teknisk plattform.

Läs mer om våra lösningar för inbrottslarm.

Överfallslarm

Svensk Larmteknik installerar två olika typer av överfallsskydd. Det ena ger rätt till polisinsats och det andra är kopplat till en vanlig väktarutryckning.

Läs mer om våra överfallslarm.

Kameraövervakning

Vi levererar och installerar allt från enkla och stationära system, till avancerade nätverksbaserade lösningar.

Läs mer.

Serviceavtal

Ett serviceavtal innebär att vi kontrollerar anläggningen årligen. Serviceavtalet innebär även reducerat pris vid utryckning och snabbare service.

Läs mer om våra serviceavtal.

Brandlarm

Vi är godkända och certifierade för att installera brandlarmsanläggningar i små som stora lokaler och arbetar med de flesta fabrikat med specialisering på Eltek-anläggningar.

Läs mer om brandlarm.

Porttelefon

Vi installerar porttelefoner åt bostadsrättsföreningar och företag.

Läs mer.