Inbrottslarm och passagesystem

Svensk Larmteknik installerar inbrottslarm för både små företag och stora säkerhetsanläggningar där större krav ställs på säkerheten från till exempel försäkringsbolagen.

På de mindre anläggningarna arbetar vi mest med enkla system som innehåller en centralapparat samt manöverpanel och detektorer i form av rörelsedetektorer, magnetkontakter och rökdetektorer.

På stora företag där många personer befinner sig installerar vi även passagesystem för att kunden ska kunna hålla ordning på registrering och in- och utpassage av personal. Med passagesystemen slipper man även den manuella hanteringen av nycklar.

För ännu mer effektiv hantering av larm kan vi leverera ett integrerat system där man kan hantera alla sina olika larm i en och samma tekniska plattform.

Svensk Larmteknik arbetar med ett godkänt integrerat system där kunden kan få alla sina önskemål uppfyllda i ett och samma system. Systemet är PC-baserat och bygger på att man samlar brand, inbrott, passage, kameraövervakning och driftlarm till en och samma central. Systemet gör att kunden kan arbeta med en enda leverantör istället för att upphandla produkter och tjänster från flera olika håll. Vi blir också en närmare partner till våra kunder då vi har en helhetsbild och fördjupade kunskaper om kundens behov och situation.

Säkerhetsanalys för rätt inbrottslarm

Vi börjar med att göra en säkerhetsanalys för rätt larm enligt era behov och krav. Analysen ska svara på följande frågor:

  • Vilka kravställare finns? Till exempel försäkringsbolag eller företagspolicy.
  • Vilka krav ställs på användarvänlighet och funktion, det vill säga vem ska använda systemet?
  • Vilken larmklass har er verksamhet enligt försäkringsvillkoren? Företag rekommenderas oftast att använda larmklass 2 (eller larmklass 3 om skyddsvärdet är högt) medan de flesta bostäder har larmklass 1. Skalan går från klass 1 till klass 4, där klass 4 har de högsta kraven för till exempel bankvalv, vapenkassuner och serverhallar.

Vi arbetar både med trådlösa och trådbundna inbrottslarm. När vi installerar hos företag installerar vi enbart godkända inbrottslarm i lägst larmklass 1 samt godkända produkter. Det gör att vi alltid kvalitetssäkrar inbrottslarmet för en eventuell besiktning av certifieringsorganet Svensk Brand och säkerhetscertifiering (sbsc.se). 

Passagesystem

Vi installerar passagesystem från Vanderbilt, RCO och Axema. Idag kan vi integrera passage med tag, porttelefon för ip telefoni eller gsm uppringning, tvättstugebokning, informationstavla i ett och samma system. Systemet styrs från PC som kan fjärrstyras.

Vi servar och underhåller alla Bewator system.

Läs mer om våra tjänster inom passersystem.

Hemlarm

Vi säljer även larmsystem till privatpersoner. Just nu har vi ett erbjudande på hemlarm utan abonnemang från NookBox.

Begär kostnadsfri offert

Kontakta oss för mer information om inbrottslarm och andra säkerhetslösningar!

Vi besöker er verksamhet för att avgöra vad som passar bäst utifrån era behov, önskemål och budget samt anpassar vår offert till de eventuella lagar, regler och krav som gäller för er.

Inbrottslarm och passagesystem från Svensk Larmteknik i Stockholm.