Brandlarm

Vi är godkända för att installera brandlarmsanläggningar i både små och stora lokaler. Vi arbetar med de flesta fabrikat med specialitet på Eltek-anläggningar. Vi arbetar även med Talat utrymningslarm om lokalen rymmer mer än 150 personer. En brandlarmanläggning är de flesta bekanta med, och som namnet avslöjar ska anläggningen upptäcka en brand så pass tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. Ett utrymningslarm kan också användas för att varna om brand, men syftar även till att uppmana till utrymning av andra skäl. Till exempel vid gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara. Ett utrymningslarm kan aktiveras automatiskt eller manuellt – i det senare fallet som en del av brandlarmanläggningen. Med en certifierad leverantör får ni som användare en brandlarmanläggning som bland annat:
  • uppfyller kraven enligt aktuella regelverk
  • leveransbesiktigas
  • installeras av en anläggarfirma
  • regelbundet kontrolleras, sköts och underhålls så att den upprätthåller en god funktion
  • revisionsbesiktigas en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum (De avvikelser som eventuellt påträffas ska, om de inte godkänns av försäkringsbolaget, vara avhjälpta inom tre månader efter besiktningsdagen.)
  • har ett aktuellt besiktningsintyg
Brandlarm. Svensk Larmteknik AB är godkända för att installera brandlarmsanläggningar i både små och stora lokaler.